Tanzania emblem

Jamuhuri ya Muungano wa Tanzania


Baraza la Kiswahili la Taifa (BAKITA)

Tanzania emblem

Contact Us

Wasiliana Nasi

Una swali lolote? Tafadhali usisite kuwasiliana nasi. Timu yetu ipo tayari kukuhudumia kwa wakati.


  • S.L.P 4766, Kijitonyama, Dar es Salaam, Tanzania

  • +255222762243 , +255222762213

  • km@bakita.go.tz