Tanzania emblem

Jamuhuri ya Mungano wa Tanzania


Baraza la Kiswahili la Taifa (BAKITA)

Tanzania emblem

Kurugenzi za BAKITA

Majukumu ya Kurugenzi ya Huduma za Baraza


Kuratibu na kusimamia shughuliza ukuzaji wa lugha ya Kiswahili na matumizi yake kwa mujibu wa sheria, kanuni na taratibu za Baraza

Majukumu ya Kurugenzi ya Huduma za Baraza


Kusimamia masuala ya fedha na rasilimaliwatu, kutoa huduma za kiutawala na kuratibu masuala ya mipango, uendeshaji na tathmini.